Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Quang Thịnh huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang

Lạng Giang, Bắc Giang
3880751
c2quangthinhlg.bacgiang@moet.edu.vn